Ulrika

Valkebo härad

Gårdar och byar i Ulrika

Amundebo, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Bäck, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Eksjöhult, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Emtefall, 1 mtl

Grytfall, augment, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Gördsgöl, 1/4 mtl frälse

Haneberg, 1/4 mtl frälse

Häggebo, 1/2 skatte (förmedlat 1 mtl)

Jordeberg, 1/4 mtl skatte

Kalkegryt, 1/4 mtl frälse

Koppetorp, utjord

Kottebo, 1 mtl

Källstorp, 1/4 mtl frälse

Kärr, 1/4 mtl

Lilla Farsbo, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Lindesfall, 1/4 mtl

Nargöl, 1/2 mtl

Pikedal, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Pätorp, 1/8 mtl

Runnedalen, utjord

Smedstorp, 1/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Solltorp, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Stora Farsbo, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Sundstorp, 1/4 mtl frälse

Sävsjömåla, 1/4 mtl

Valvik, 1/8 mtl

Viprödsle, 1/4 mtl

Ycke, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (kyrkoherdeboställe)

Åsarp, 1/4 mtl frälse

Ösjömålen, avgärdeshemman

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm