Sjögestad

Valkebo härad

Gårdar, byar och utjordar i Sjögestad

Alorp

nr 1, Norrgård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Södergård, rusthåll, 1 mtl skatte

Bonnorp, ½ mtl [enligt Valkebo dombok 1663st]

Brok, 3/8 mtl skatte

Frackstad

nr 1, Rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Frälsegård eller Nygård, 1 mtl frälse

Gälstad, rusthåll, 1 mtl skatte

Hackstad

nr 1, Skattegård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Kullen, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Hunnevad, se Lunnevad

Lilla Tollstad

nr 1, Norrgård, 1 mtl skatte

nr 2, Södergård, 1 mtl krono (fd profossboställe 2:a livgr.reg)

nr 3, Mellangård, 1 mtl skatte

Lunnevad, rusthåll, 1 mtl skatte

Pilhagen, utjord

Nässja, 1/2 mtl skatte (senare under Sålla 1 och 2)

Pilhagen, utjord, till Lunnevad

Prästtorp

nr 1, Östergård, 1/4 mtl skatte (förmedlat 1/2 mtl)

nr 2, Västergård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, 1/4 mtl krono (förmedlat 1/2 mtl) (fd fjärdingsmansboställe)

Rundelen, utjord

Sjögestad

nr 1, Skattegård, 1 mtl skatte

nr 2, Högen, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Mellangård, 1/2 mrl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 4, Södergård, 1 mtl frälse

nr 5, Norrgård, 1 mtl frälse

nr 7, utjord till Sjögestad Mellangård

nr 9, utjord till Sjögestad Högen

Stora Tollstad

nr 1, Skattegård eller Södergård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Varggård, rusthåll, 3/8 mtl skatte och 1/8 mtl krono (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Ödegård eller Grubbegård, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Sålla

nr 1, Herrgård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Norrgård, rusthåll, 1/2 mtl skatte

nr 3, Södergård eller Frälsegården, 1 mtl frälse

utjord till Sålla Norrgård

Tollstad, se Lilla och Stora Tollstad

Ölstorp

nr 1, Södergård, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Mellangård, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Norrgård, 1/2 mtl skatte

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm