Rappestad

Valkebo härad

Gårdar, byar och utjordar i Rappestad

Arnorp, 1 mtl frälse

Assedun, se Rappestad nr 7

Attorp, 5/8 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Berg, rusthåll, 1 mtl skatte

Brostorp, 1/2 mtl krono (komministerboställe)

Ekströmmen (Herrestad nr 3-4), 2 mtl frälse, säteri

Finntorp, utjord

Folåsa (se Lilla och Stora Folåsa)

Forsa (nr 1-4 säteri)

nr 1, rusthåll, 1 mtl skatte, säteri

nr 2, rusthåll, 1 mtl skatte, säteri

nr 3, rusthåll, 1/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl), säteri

nr 4, Herrgård, 1/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 5, Ödegård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 6, Södergård, 1/2 mtl skatte

nr 7, se Lilla Forsa

Fågelberg

nr 1, Södergård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Östergård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Västergård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 2-3 sedermera sammanslagna - kallade Frälsegård

Gyllenarp eller Holken, utjord

Hag, utjord

Herrestad (se även Ekströmmen)

nr 1, Storgård, 1 mtl frälse, "rå och rör"'

nr 2, Mellangård, 1 mtl frälse, "rå och rör"

nr 5, Östergård, 1 mtl frälse, "rå och rör"

nr 6, Fogdegård, 1 mtl frälse

Holken eller Gyllenarp, utjord

Hårstorp (även Herrestorp), frälse

Kyrkoherdebostället, se Rappestad nr 7

Lilla Folåsa (Folåsa nr 5-7)

nr 5, Berggård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 6, Södergård, 1 mtl frälse

Lilla Forsa, (Forsa nr 7), Frälsegård, 1 mtl frälse

Piparbo, 1/4 mtl skatte

Rappestad

nr 1, Änkegård, 5/8 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Nygård, 5/8 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Mellangård eller Murgård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 4, Krongård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 5, Lillgård, 1/4 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (fd fjärdingsmansboställe)

nr 6, Storgård, 3/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 7, Assedun, 1 mtl krono (kyrkoherdeboställe)

Skäfstorp, 1/4 mtl skatte

Slycke

nr 1, Västergård eller Trädgård, 1 mtl skatte

nr 2, Norrgård, 1 mtl skatte

nr 3, Källgård, 7/8 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 4, Södergård, 1 mtl frälse

nr 5, Övergård, 1 mtl skatte

Stora Folåsa (Folåsa nr 1-4)

nr 1, Rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, 3/4 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (fd sergeantboställe 2:a livgr.reg)

nr 3, Norrgård, 1 mtl frälse

nr 4, Mellangård, 1 mtl frälse

Tyttorp

nr 1, Södergård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Norrgård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Ås, utjord


Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm