Rakered

Valkebo härad

 Gårdar, byar och utjordar i Rakered

Rakereds socken uppgick i kyrkligt avseende i Vikingstad socken 1786, men kvarstod som jordebokssocken till 1892.Bäckhemmet, utjord

Kvarstad

nr 1, Rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Frälsegård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Lilla Greby

nr 1, Boställe, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (länsmansboställe)

nr 2, Frälsegård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Löt, 1/2 mtl skatte

Löt, utjord

Nybble

nr 1, Västergård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Norrgård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 3, Herrgård, 1 mtl frälse

nr 4, Mellangård, 1 mtl frälse

nr 5, Storgård, 1 mtl frälse

sedermera slogs nr 3-5 ihop till Nybble Herrgård

Opplunda, 1 mtl frälse, säteri

Rakered

nr 1, Skattegård eller Rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Pilgård eller Skattegård, 1 mtl skatte

nr 3, Källgård eller Storgård, 1 mtl frälse

nr 4, Norrgård eller Östergård, 1 mtl frälse

nr 5, Västergård eller Frälsegård, 3/4 mtl frälse

Stora Greby

nr 1, Östergård, 1 mtl frälse

nr 2, Västergård, 1 mtl frälse

nr 3, Herrgård, 1 mtl frälse

sedermera slogs nr 1-3 ihop till Stora Greby Herrgård

Ånestad - byn försvann under 1880-talet då gårdarna revs och bruket lades under Lagerlunda (Kärna sn)

nr 1, Mellangård, 1 mtl skatte

nr 2, Berggård, 1 mtl skatte


Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm