Nykil

Valkebo härad

 Gårdar, byar och utjordar i Nykil

Alviken, nr 1 och 2 (se Stora resp Lilla Alviken) (fd 2:a majorsboställe 2:a livgr.reg)

Bjärsvik, rusthåll, 1/2 mtl skatte

Boarp

nr 1, Storgård, 1 mtl skatte

nr 2, Mellangård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Västergård eller Frälsegård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Brickebo, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (fd militieboställe 1:a livgr.reg)

Brunneby, 1/4 mtl krono (fd trumpetarboställe 1:a livgr.reg)

Bäck, 1/4 mtl skatte

Dockebo, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Drögshult, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Dvärstad

nr 1, Storgård eller Skattegård, 1 mtl skatte

nr 2, Lillgård eller Nedergård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Frillesbo, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Fågelkulla, 1/4 mtl skatte

Gatekulla, 1/8 mtl skatte

Gisbo, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Grimstorp, 1 mtl frälse

Gårdsätter, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Gäckilsbo, rusthåll, 1 mtl skatte

Haraldsbo, 1/4 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Haraldstorp, 1/16 mtl krono

Hovgård, 1/4 mtl skatte

Hundkärr, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (fd fänriksboställe 1:a livgr.reg)

Hörna

nr 1, Östergård, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Västergård, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Frälsegård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Ingvastebo, 1/4 mtl frälse

Klasa, 1/4 mtl frälse

Kollermosse, utjord

Knoppetorp, 1/8 mtl skatte

Kongshult, 1/8 mtl skatte

Kopparhult, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Krankebo, 1/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Kättestad

nr 1, Storgård, 1 mtl skatte

nr 2, Rusthåll eller Frälsegård, 1 mtl frälse

nr 3, Krongård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

LillaAlviken, (Alviken nr 2), 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl), se Alviken

Lilla Kolaryd, rusthåll, 1 mtl skatte

Lilla Tobo, (Tobo nr 1), 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Limmerhult, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Munketorp, 1/4 mtl krono (hospitalshemman)

Måla, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (fd 2:a mönsterskrivarboställe 1:a livgr.reg)

Nykil, 1/4 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (komministerboställe)

Näs, 1 mtl krono (kyrkoherdeboställe)

Näverdal, 1/4 mtl skatte

Pukeberg, 1/4 mtl skatte

Runnebo, 1 mtl frälse

Räcksätter, 1/4 mtl skatte

Rösätter, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Rössla, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Sibbenhorva, 1/4 mtl skatte

Sjunkäng, 1/8 mtl skatte

Skackebo, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (överjägmästarboställe)

Skattetorpet, utjord

Skinnarhagen, utjord

Skullebo

nr 1, Södergård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Norrgård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Stora Alviken, (Alviken nr 1), 1 mtl krono, se Alviken

Stora Kolaryd, 1 mtl skatte

Stora Tobo, (Tobo nr 2), rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Sörbo, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Sörkind, 1/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Tobo, nr 1 och 2 (se Lilla resp Stora Tobo)

Tostebo, rusthåll, 1 mtl skatte

Träbo, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (fd löjtnantsboställe 1:a livgr.reg)

Tuna, rusthåll, 1 mtl skatte

Tyrsbo, 1/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Uggletorp, 1/8 mtl skatte

Ullstorp

nr 1, Ödegård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Fänriksgård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Bränngård, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (fd militieboställe 1:a livgr.reg)

nr 4, Lillgård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 5, Mellangård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

sedermera slogs nr 4-5 ihop, kallad Källgård

Uttersbo, rusthåll, 1 mtl skatte

Utterstorp, 1/2 mtl skatte

Vallsnäs, rusthåll, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Viborga, utjord

Vigelsbo, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Visätter

nr 1, Västergård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Mellangård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Norrgård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Vittsäter, 1 mtl skatte

Åbysäter, 1/2 mtl skatte

Åserum, 1 mtl frälse, säteri

Älvsbo, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Öna, utjord

Övarp, 1/8 mtl frälse

Övergård, 1/2 mtl skatte


Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm