Gammalkil

Valkebo härad

 Gårdar, byar och utjordar i Gammalkil

Billa,1/4 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Björkhult,1/2 mtl frälse

Blaxtorp

nr 1, Norrgård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Mellangård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Södergård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Bommedal

nr 1, 1 mtl frälse

Brobytorp (Lilla Broby)

nr 1, Norrgård, 1 mtl krono

nr 2, Södergård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Brånstad

nr 1, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Drättinge

nr 1, Skattegård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Frälsegård, 1 mtl frälse

Duseborg (tidigare Vinäs), säteri, 1 mtl frälse, på ägorna fanns 1877 bl a två kvarnar, en såg och ett tegelbruk

Fagerhult, rusthåll, 1 mtl skatte

Fantorp, rusthåll, 1/4 mtl krono

Fettjestad

nr 1, Skattegård, rusthåll, 1/2 mtl skatte

nr 2, Ågård, 1 mtl krono (fd kompanichefsboställe 1:a livgr.reg)

nr 3, Mellangård, rusthåll, 3/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 4, Kronogård, 1 mtl skatte

nr 5, Profossgård, 1 mtl krono (fd sergeantboställe 2:a livgr.reg)

nr 6, Storgård, rusthåll, 1 mtl krono

Gammalkil, kyrkoherdeboställe, 1 mtl krono

Gävbo, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Humpen, utjord

Häggebo, 1/2 mtl skatte

Häradsö, utjord

Högstorp, rusthåll, 1 mtl (förmedlat 2 mtl), delat i Lilla och Stora Högstorp

Kapperstad

nr 1, Västergård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 2, Östergård, 1 mtl skatte

nr 3, säteri, 1 mtl frälse

Klockhemmet, två stugor vid kyrkan (belägna på Kyrkoherdeboställets ägor)

Krångestad (holmar: Östra = nr 1,4,6 och 8, Västra=2,3,5,7 och 9-10)

nr 1, Pukegård, rusthåll, 1/2 mtl skatte (inkl Örsäter)

nr 2, Ödegård, 3/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Brogård, 3/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 4, Mellangård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 5, Tomtegård, 1/2 mrl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 6, Tyskgård, rusthåll, 1mtl skatte

nr 7, Lillgård, 1/4 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 8, Norrgård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 9-10, Backgård eller Kronogård, rusthåll, 1 1/4 mtl skatte

Kuggarp, utjord

Lilla Broby (se Brobytorp)

Lodda, 1/4 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Ludderhumpen, utjord

Löt, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Mosshult, utjord

Pirum (se Gävbo nr 2)

Påtorp, 3/8 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

Raelstorp, utjord

Sixtorp, 1 mtl frälse

Skiestad

nr 1, Västergård, 1 mtl skatte

nr 2, Östergård, 1 mtl skatte

nr 3, Mellangård

Skränge

nr 1, Södergård eller Skattegård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Lillgård, 1/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Norrgård, rusthåll, 1 mtl skatte

nr 4, Mellangård, 1 mtl krono (fd trumpetarboställe 2:a livgr.reg)

nr 5, Frälsegård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

Släntom, utjord

Smårå, utjord

Snår, utjord

Staveryd, 1 mtl skatte

Stillinge

nr 1, Norrgård, 1/4 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Södergård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Komministerboställe, 1/2 mtl krono (förmedlat 1 mtl)

Stora Broby

nr 1, Boställe, 1 mtl krono (fd mönsterskrivarboställe 2:a livgr.reg)

nr 2, Frälsegård, 1/2 mtl frälse (förmedlat 1 mtl)

nr 3, 1/2 mrl frälse (förmedlat 1 mtl)

Tiggesbo, 1/4 mtl skatte

Ulvsberg, 1 mtl frälse, delat i Lilla och Stora Ulvsberg

Unnerstad

nr 1, Västergård, 3/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Ödegård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Östernorrgård, 3/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 4, Mellangård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 5, Västernorrgård, 3/4 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 6, Östergård, 3/4 mtl krono (förmedlat 1 mtl) (fd fanjunkarboställe 1:a livgr.reg)

Vinneberg, 1 mtl skatte, delat i Lilla och Stora Vinneberg

Vinäs (se Duseborg)

Ånnebo

nr 1, Norrgård, 1/2 mtl (förmedlat 1 mtl)

nr 2, Västergård, 1/2 mtl skatte (förmedlat 1 mtl)

nr 3, Mellangård, 1/2 mtl (förmedlat 1 mtl)

Örsäter (se Krångestad nr 1, Pukegård)


Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm