Nämndemän

Valkebo härad

Nämndemän i Valkebo härad

1596-1768


Vår bok

Valkebo härads nämndemän 1625-1725


finns nu att köpa här - eller (något dyrare) via t ex bokus.se eller adlibris.se


Boken kostar 325:- inklusive frakt. Beställs enklast genom att maila här och ange namn, adress och helst ett fungerande telefonnummer.


I boken biograferas 120 nämndemän på 292 sidor. Alla kända hustrur och relationer och barn till nämndemännen är likaså biograferade. Boken är försedd med namn- och ortsregister och stor vikt har lagts vid utdrag ur domböcker och liknande källmaterial.


Nedan ses bokens omslag och exempel på ett par sidor ur boken. Klicka på bilderna för större bilder.
Här nedan ses nämndemännen i Valkebo härad 1596-1768 listade. De står listade med namn, ort och belagd tjänstetid. Vissa nämndemän finns bara belagda enstaka ting och ibland bara som "reservnämndemän" i brist på full nämnd exempelvis. De första årens nämndemän är vid flera av de tidigare tingen svåra att säkert identifiera då de flera gånger är svårtydda, se exempel på dessa domböcker här.


Vi har här antagit att den nämndeman som står först i nämnden är häradsdomare även vid de ting då det inte uttryckligen står att det är så. När det väl står att en nämndeman är häradsdomare, eller som det brukar står "Domare", så står denne alltid först i nämnden. Häradsdomaren var i princip "den äldste i nämnden", även om det inte alltid var så att han (för det var en han) åldersmässigt var äldst i nämnden.


Det är först en bit in på 1600-talet som nämnden blir mer "fast i konturerna". Under 1500-talet och de första decennierna av 1600-talet finns det många som bara finns belagda som nämndemän enstaka gånger. I vissa fall finns en person belagd som nämndeman endast vid några få tillfällen, t ex Bengt i Tuna, Nykil sn, som var nämndeman vid tre ting, ett 1596, 1598 och 1608, men står i listningen då som nämndeman 1596-1608. I några fall är en person nämndeman vid ett enda ting och sedan flera år senare eller tidigare, och då skrivs det enstaka tinget som årtal inom parentes. Det växlar även en del vem som står först i nämnden under denna tid. Därför noteras ibland "häradsdomare enstaka ting" på dessa personer. Även under senare år kan det finnas en del nämndemän som bara var nämndemän vid ett enstaka ting. Det rör sig då oftast om extrainsatta nämndemän för att göra nämnden beslutsför, i fall där de ordinarie nämndemännen antingen är sjuka eller frånvarande av andra orsaker.


Uppgifter om vilka som var nämndemän är hämtade ur häradsrättens protokoll samt ur de sk domboksrenovationerna. Det finns en del luckor i domboksmaterialet, tydligast är luckorna 1603-1606 och 1611-1617. För närvarande går sammanställningen bara fram till år 1768. Sammanställningen kommer så småningom att kompletteras.

År som nämndeman

Namn och bosättningsort, ev tid som häradsdomare

1596-99

Olof i Rakered, Rakered sn, häradsdomare 1596-99

1596

Lars Bengtsson i Krångestad?, (Gammalkil sn)

1596

Erik? i Ölstorp, Sjögestad sn

1596

Anund i Lännedal?, oklar ort

1596-97

Per Karlsson? i Harg, Vikingstad sn

1596-98

Per Olofsson i Unnerstad, Gammalkil sn

1596-97

Sven i Alviken, Nykil sn, häradsdomare 1599,1602,1609-10

1596-1609

Håkan i Hackstad, Sjögestad sn

1596-1602

Lunde i Ullstorp, Nykil sn

1596-1602

Jon i Staveryd, Gammalkil sn, häradsdomare enstaka ting

1596-1608

Nils i Hundevad, Sjögestad sn

1596-1608

Bengt i Tuna, Nykil sn

1596

Olof Persson i ?, [svårtydd ort]

1596-1607

Harald i Vinneberg, sedan i Löt, båda Gammalkil sn

1596

Bengt i Nykil?, Nykil sn ? (identisk med Bengt i Tuna?)

1596

Jon i Unnerstad?, [Gammalkil sn]

1596

Anders Olofsson i Berga, Slaka sn

1596-1621

Hans i Kättestad, häradsdomare 1608, 1610-19

1596

Olof i Bankeberg, Vikingstad sn

1597-1602

Bengt i Sjögestad, Sjögestad sn, häradsdomare enstaka ting

1597-98

Lars i Krångestad, Gammalkil sn

1597

Knut i Lårbo, Ledberg sn

1597-1609

Karl i Kapperstad, Gammalkil sn

1597-98

Erik i Ullstorp, Nykil sn

1597-98

Lars i Skiestad, Gammalkil sn

1597

Per i Tillorp, Vikingstad sn

1597-98

Jon i Uttersbo, Nykil sn

1597

Lars i Broby, Gammalkil sn

1597-98

Per Jönsson i Folåsa, Rappestad sn

1597-99

Håkan i Tollstad, Sjögestad sn

1598-99

Jon i Sålla, Sjögestad sn, häradsdomare enstaka ting

1598

Måns i Kolaryd?, [Nykil sn]

1598

Jon i Bosgård, Ledberg sn

1598-1620

Erik i Åbysäter, Nykil sn

1598

Bengt i Solmark, Vikingstad sn

1598

Anders i Gustad, Vikingstad sn

1598

Nils Anundsson i Gunnorp, Vikingstad sn

1598

Anders i Bo, Vikingstad sn

1598

Erik i Åsarp, Nykil eller Vikingstad sn

1598

Bengt i Skränge?, [Gammakil sn]

1598-1602

Knut i Skränge, Gammalkil sn

1599-1602

Per i Bäck, Gammalkil eller Nykil sn

1602- 29

Erik Olofsson i Slycke, Rappestad sn, häradsdomare 1602,1608,1620-29

1602

Jöns i Gälstad, Sjögestad sn

1602-10

Måns i Dvärstad, Nykil sn, häradsdomare enstaka ting

1607-31

Sune i Alviken och Brunneby, Nykil sn

1607-31

Olof Nilsson i Högeby, Sjögestad, Sjögestad sn

1608-27

Staffan i Gustad, Vikingstad sn

1608

Lars i Slycke, Rappestad sn

1608-43

Håkan i Ullstorp, Nykil sn

1608-43

Jöns Börjesson i Drättinge, Gammalkil sn, häradsdomare 1631-43

1608-10

Börje i Tuna, Nykil sn

1608

Måns i Unnerstad, Gammalkil sn

1609-19

Bengt i Normstorp, Slaka sn

1609

Anders i Tuna, Nykil sn

1609-10

Håkan, osäker ort... står Hacksätter och Wargsetter

1609

Erik i Uttersbo, Nykil sn

1610-20

Olof i Rösätter, Nykil sn

1610

Hemming i Visätter, Nykil sn

1610-27

Jöns Persson i Fettjestad, Gammalkil sn

1610-22

Per i Åsarp, Nykil sn

1610

Nils i Gustad, Vikingstad sn

1610-19

Lars i Hackstad, Sjögestad sn

1618-39

Jöns Nilsson i Tollstad, Sjögestad sn

1618-54

Anders i Ölstorp, Sjögestad sn (står även Olstorp)

1619-38

Anders Nilsson i Källegården, Ledberg, Ledberg sn

1620

Per i Harg, Vikingstad sn

1621-47

Anund i Forsa, Rappestad sn

1621-25

Per i Kolaryd, Nykil sn

1623-31

Nils (Persson?) i Kapperstad, Gammalkil sn

1623

Jöns i Sjögestad, Sjögestad sn

1623

Jon (Ingevaldsson?) i Ånestad, Rakered sn

1626-38

Lars Nilsson i Lilla Kolaryd, Nykil sn

1626

Jöns Munck i Folåsa, Rappestad sn

1627-29

Anund Karlsson i Nässja, sedan i Bonnorp, båda Sjögestad sn, häradsdomare enstaka år

1629-46

Lars Persson i Visätter, Nykil sn, häradsdomare enstaka ting

1629

Jöns i Gustad, Vikingstad sn

1629

Jon i Tollstad, Sjögestad sn (identisk med Jöns Nilsson i Tollstad?)

1631-37

Per Pålsson i Ånestad, Rakered sn

1634-53

Germund i Högen, Sjögestad, Sjögestad sn, häradsdomare enstaka år

1634-1644

Nils Persson i Kapperstad, Gammalkil sn

1634

Anders i Visätter, Nykil sn

1634-51

Anders Larsson i Blaxtorp, Gammalkil sn, häradsdomare 1648-51

1638-41

Hans i Kvarstad, Vikingstad sn

1639-51

Sven Andersson i Hörna, Nykil sn, häradsdomare 1650-51

1640-42

Per i Hackstad, Sjögestad sn

1640

Nils i Torarp (sn ?)

1640

Nils i Lodda, Gammalkil sn

1640-44

Nils Larsson i Kapperstad, Gammalkil sn, häradsdomare 1643-44

1642-43

Per i Lilla Tollstad, Sjögestad sn

1643-55

Anders Jönsson i Södra Lårbo, Ledberg sn

1644-53

Per Månsson i Sjögestad, Sjögestad sn

1644-50

Nils Eriksson i Åbysäter, Nykil sn

1644-55

Anders Larsson i Åserum, Nykil sn

1645-57

Lars Haraldsson i Vinneberg, Gammalkil sn, häradsdomare 1652-57

1645-53

Nils i Kapperstad, Gammalkil sn (Nils Larsson eller Persson)

1645

Björn i Sjögestad, Sjögestad sn (identisk med Björn i Prästorp?)

1645

Anders i Åsmestad, Slaka sn (identisk med Anders Germundsson?)

1648-50

Nils Jönsson i Folåsa, Rappestad sn

1648-57

Jöns Jonsson i Älvsbo, Nykil sn

1651-54

Börje Månsson i Drögshult, Nykil sn

1651-55

Anders i Häggebo, Gammalkil eller Nykil sn

1651-71

Lars Persson i Tillorp, Vikingstad sn, häradsdomare 1658-71

1652-57

Per Hemmingsson i Visätter, Nykil sn

1652-75

Per Jönsson i Tillorp, Vikingstad sn

1653-61

Lars Jönsson i Rakered, Rakered sn

1654-60

Håkan Eriksson i Unnerstad, Gammalkil sn

1655-58

Sven Henriksson i Krångestad, Gammalkil sn

1655-67

Nils Andersson i Blaxtorp, Gammalkil sn

1655-67

Jon (Jöns) Olofsson i Tollstorp, Slaka sn

1655-69

Erik Andersson i Sålla (och några år i Ölstorp), Sjögestad sn

1657

Jöns i Ölsboda (Älvsbo, Nykil sn?)

1657-71

Per Anundsson i Arnorp, Rappestad sn

1658-81

Nils Olofsson i Tomta, Ledberg sn, häradsdomare 1672-81

1658-64

Jon Jonsson i Nybble, Rakered sn

1658-67

Olof Nilsson i Ullstorp, Nykil sn

1658-72

Bengt Svensson i Brickebo, Nykil sn

1660-61

Jon Nilsson i Ullstorp, Nykil sn

1661-89

Simon Andersson i Drättinge, Gammalkil sn, häradsdomare 1682-89

1662-85

Jöns Persson i Skränge, Gammalkil sn

1665-79

Sven Persson i Ånestad, Rakered sn

1669-70

Jon Nilsson i Nybble, Rakered sn

1669-73

Karl Andersson i Kättestad, Nykil sn

1669-84

Simon Öjarsson i Skiestad, Gammalkil sn

1669-82

Anders Eriksson i Naterstad, Slaka sn

1672-76(83)

Dan Halvardsson i Tomta, Ledberg sn

1672-97

Bengt Andersson i Lilla Tollstad, Sjögestad sn, häradsdomare enstaka ting

1672

Jon Olofsson i Nybble, Rakered sn

1673-93

Jon Eriksson i Gårdsätter, Nykil sn

1673-76

Anders Nilsson i Berg, Rappestad sn

1675-85

Anders Månsson i Sjunkäng, Nykil sn

1675

Nils i Yxhult, sn ? (oklar ort)

1676-86

Nils Månsson i Bankeberg, Vikingstad sn

1677-1704

Grels Henriksson i Tuna, Nykil sn, häradsdomare enstaka ting

1677-1704

Hemming Larsson i Attorp, Rappestad sn, häradsdomare enstaka ting

1680-88

Per Svensson i Bankeberg, Vikingstad sn

1681-84

Lars Bryngelsson i Kappestad, Gammalkil sn

16(81)87-95

Anders Nilsson i Skränge, Gammalkil sn

1682-1706

Jöns Olofsson i Åby, Slaka sn

1683-90

Per Nilsson i Häggebo, Nykil sn

1685-1714

Lars Nilsson i Tiggesbo, Gammalkil sn, häradsdomare 1707-14

1685

Per Månsson i Banketorp, sn ? (oklar ort)

1686-89

Per Jonsson i Stora Broby, Gammalkil sn

1687-94

Nils Persson i Fettjestad, Gammalkil sn

1689-1707

Bengt Nilsson i Gismestad, Vikingstad sn

1690-1706

Nils Persson i Sixtorp, Gammalkil sn, häradsdomare 1691-1706

1691-1702

Måns Andersson i Ledberg Högen, sedan i Södra Lårbo, Ledberg sn

1693-1702

Måns Isaksson i Gustad, Vikingstad sn

1693

Måns Persson i Bankeberg, Vikingstad sn

1693

Jon Persson i Tillorp, Vikingstad sn

1695

Mats Svensson i Krångestad, Gammalkil sn

1695-1714

Hans Davidsson i Dockebo, Nykil sn

1696-1712

Bengt Eriksson i Bäck, Nykil sn

1696-1717

Per Larsson i Skiestad, Gammalkil sn, häradsdomare enstaka ting

1698-1722

Sven Jönsson i Hackstad, Sjögestad sn, häradsdomare 1715-22

1698

Jon Larsson i Lilla Folåsa, Rappestad sn

1698

Hans Larsson i Sjögestad, Sjögestad sn

(1698)1708-1717

Olof Nilsson i Solmark, Vikingstad sn

1698

Nils Persson i Prästtorp, Sjögestad sn

1703-04

Per Jönsson i Gustad, Vikingstad sn

1703-07

Anders Bengtsson i Ledberg Ödegård, Ledberg sn

1704-29

Isak Bengtsson i Lilla Kolaryd, Nykil sn, häradsdomare 1723-29

1704-17

Måns Persson (Stare) i Gismestad, Vikingstad sn

1705-16

Per Jönsson i Sköldstad, Vikingstad sn

1705-22

Sven Persson i Bankeberg, Vikingstad sn

1707-14

Per Larsson i Rössla, Nykil sn

1708

Olof [Olofsson eller Larsson] i Gustad, Vikingstad sn

1708-15

Lars Jonsson i Åby, Slaka sn

1714-22

Sven Månsson i Ledberg Högen, Ledberg sn

1716-26

Nils Larsson i Ånnebo, Gammalkil sn

1716-17

Esaias Andersson i Sjunkäng, Nykil sn

1716-23

Erik Larsson i Ölstorp, Sjögestad sn

1716-44

Lars Larsson i Berga, Slaka sn

1717-47

Sven Matsson i Fettjestad, Gammalkil sn, häradsdomare 1725-47

1717-29

Per Larsson i Ullstorp, Nykil sn

1717-22

Jon Jönsson i Bankeberg, Vikingstad sn

1717-23

Anders Andersson i Rappestad Änkegård, Rappestad sn

1718-30

Jöns Olofsson i Åsarp, Vikingstad sn

1725

Karl Hemmingsson i Kättestad, Nykil sn

1723-59

Daniel Månsson i Skiestad, Gammalkil sn, häradsdomare 1748-59

1723-29

Jonas Nilsson i Bankeberg, Vikingstad sn

1723-29

Anders Olofsson i Sjögestad, Sjögestad sn

1724-29

Jon Persson i Sibborp, Ledberg sn

1724-40

Sven Persson i Solmark, Vikingstad sn

1725-34

Nils Månsson i Slycke, Rappestad sn

1729-32

Simon Svensson i Drättinge, Gammalkil sn

1730-32

Per Persson i Norra Lårbo, sedan i Ledberg Ödegård, Ledberg sn

1730-51

Per Jonsson i Hörna, Nykil sn

1730-68

Olof Bengtsson i Bjärsvik, Nykil sn, häradsdomare 1759-68

1730-32

Måns Månsson i Limmerhult, Nykil sn

1730-40

Lars Toresson i Frackstad, Sjögestad sn

1731-44

Jöns Persson i Solmark, Vikingstad sn

1734-66

Öjar Andersson i Stora Kolaryd, Nykil sn, häradsdomare enstaka ting

1734-36

Jöns Andersson i Övergård, Rappestad sn

1734-54

Olof Nilsson i Södra Lårbo, sedan i  Ledberg Nedre Bosgård, Ledberg sn

1734-52

Olof Bengtsson i Ånnebo, Gammalkil sn

1740-45

Peter Hansson i Harg, Vikingstad sn

1742-45(52)

Sven Larssopn i Ingestorp, Ledberg sn

1742

Nils Svensson i Lilla Tollstad, Sjögestad sn

1742-63

Per Jönsson i Bankeberg, Vikingstad sn, häradsdomare enstaka ting

1744-47

Jonas Johansson i Åsarp, Vikingstad sn

1745-53

Jöns Svensson i Hackstad, Sjögestad sn

1745-68-

Anders Larsson i Berga, Slaka sn,

1745-68-

Jonas Jonsson i Lilla Folåsa, Rappestad sn, häradsdomare enstaka ting

1748-68-

Nils Jonsson i Nybble, Rakered sn

1750-60

Lars Svensson i Sixtorp, Gammalkil sn

1753-58

Abraham Jönsson i Gårdsätter, Nykil sn

1753-63

Sven Ingesson i Krångestad, Gammalkil sn

1754-68-

Johan Jonsson Marberg i Alorp, Sjögestad sn

1755-61

Sven Svensson i Hackstad, Sjögestad sn, sedan i Ledberg Ödegård, Ledberg sn

1759-68-

Johan Larsson i Hörna, Nykil sn

1760-68-

Lars Persson i Brånstad, Gammalkil sn

1761-68

Simon Månsson i Fettjestad, Gammalkil sn

1761-68-

Lars Persson i Rappestad Murgård, Rappestad sn

1765-68-

Peter Svensson i Solmark, Vikingstad sn

1766-68-

Jöns Nilsson i Drättinge, Gammalkil sn

1767-68-

Karl Hemmingsson i Solltorp, Ulrika sn

1768-

Lars Olofsson i Bjärsvik, Nykil sn

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm