Kronolänsmän

Valkebo härad

Kronolänsmän i Valkebo härad

till år 1917

Här har de kronolänsmän som finns belagda för Valkebo härad listats. Listan är inte komplett i nuläget, utan här har än så länge huvudsakligen förts in de som Appelgren tar upp i sin landstatsmatrikel. Kompletteringar kommer i mån av tid.

Belagd tjänstetid

Namn och bosättningsort

1602

Staffan i Gustad, Vikingstad sn

1619

Anund Karlsson i Nässja, Sjögestad sn

1630-1653

Lars Olofsson i Kapplet, Kärna sn

1654-1656

Lars Nilsson i Älvsbo, Nykil sn

1656-1676

Olof Svensson i Kapplet, Kärna sn

1675-1691

Dan Halvardsson i Tomta, Ledberg sn

1691-1704

Jonas Bergner i Tomta, Ledberg sn

1704-1712

Lars Glanberg i Glanstad, Vreta kloster sn

1712-1720

Lars Isaksson Kihlbom i Sixtorp, Gammalkil sn

1720-1722

Dan Rydberg i Tomta, Ledberg sn

1722-1725

Petter Hultenberg i Gunnorp, Vikingstad sn

1725-1737

Ambrosius Schultz i Lilla Greby, Rakered sn

1738-1769

Hans Harling i Lilla Greby, Rakered sn

1769-1780

Samuel Nyquist i Fettjestad, Gammalkil sn

1780-1788

Johan Kristoffer Dandenelle i Opplunda, Rakered sn

1788-1814

Erik Harlingsson i Lilla Greby, Rakered sn

1814-1824

Johan Marberg i Bo, Vikingstad sn

1824-1868

Johan Gustav Aspegren i Rakered, Rakered sn

1868-1888

Per Alfred Hagelin i Stora Harg, Vikingstad sn

1888-1889

Per Johan Johansson i Veta, Veta sn

1889-1917

Sköld Gustaf Leffler i Lilla Greby, Rakered sn

Referenser

Appelgren Helge, Landstatsmatrikel för Östergötlands län 1631-1917, Landsarkivet i Vadstena.

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm