Intresseanmälan

Valkebo härad

 Intresseanmälan

 

Här kan du anmäla intresse för att köpa bokverket Valkebo härads befolkning - från äldsta tid till år 1900. Bokverket kommer att bli mycket omfattande omfångsmässigt, och tidigare har vi här gett möjlighet att förhandsbeställa bokverket för reducerat pris. Det rörde sig dock då om ett arbete som slutade kring år 1825, och nu har vi bestämt oss för att dra forskningen ytterligaren en bit fram i tiden till omkring år 1900. Det för dock med sig att formen för bokverket har börjat bli alltmer oklar då det blir ett mastodontprojekt. Därför har vi beslutat oss för att avvakta med förhandsbeställningar i nuläget. Det är dock mycket uppskattat om ni vill lämna en intresseanmälan, antingen för hela bokverket, eller för vissa delar.

 

Vår preliminära tanke är nu att publicera socknarnas befolkning uppdelade på flera volymer som sannolikt kommer att kunna köpas styckevis, men även som helhet. Person- och ortsregister över samtliga familjebiografier kommer sannolikt att utgöras av en separat volym.

 

Mycket är dock än så länge osäkert om utformningen av bokverket, och tidsplanen har successivt förskjutits, och kommer sannolikt att förskjutas ytterligare. Från att i mars 2013 ha haft förhoppningen att vara färdiga med arbetet under 2014, har vi nu efter att ha höjt ambitionsnivån ytterligare, svårt att se att arbetet kommer att vara färdigt förrän tidigast under 2015. Vi har haft dåligt med tid för forskning sista året och projektet går därför på sparlåga, men dock långsamt framåt.

 

Grunden för arbetet är att sammanställa familjebiografier över alla inom området boende från äldsta tid till omkring år 1900, med tyngdpunkten lagd på 1600-talets och 1700-talets Valkebo härad. I bildmaterialet planerar vi att presentera äldre kartor från området. Personregister omfattande alla biograferade personer samt ortsregister kommer att sammanställas.

 

En intresseanmälan kan här göras och betyder endast att ni som gör denna kommer att kontaktas då formerna för bokverket blivit mer konkreta och närmar sig ett avslut.

 

De som redan förhandsbeställt verket kommer oavsett att erbjudas ett reducerat pris jämfört med senare inköpspris. Alla som lämnar intresseanmälan kommer också att få möjlighet att köpa bokverket eller de separata böckerna till reducerat pris.

 

 

Senaste nytt - hur går arbetet?

 

11 april 2016

Av naturliga skäl kommer det då och då in frågor om hur vårt arbete framskrider. Av olika orsaker går det långsammare än man skulle önska. Vi jobbar dock träget vidare, men tyvärr ligger en färdig bok fortfarande i en ospecificerad framtid. Arbetet är omfattande och tyvärr har vi inte möjlighet att ägna det vår fulla uppmärksamhet. Vi vill dock göra det så genomarbetat som möjligt, inom rimliga gränser, varför vi inte bara vill avsluta nu. Någon färdig bok - oklart för vilket område/socken för närvarande - lär inte vara färdig inom det närmsta 1-2 åren. För den som inte har möjlighet eller lust att vänta så är ni välkomna att göra en prisförfrågan under Uppdragsforskning.

 

 

 

Vill ni göra en intresseanmälan så fyll i era kontaktuppgifter nedan:

 

 

Namn* (* = krävs)

E-post*


Adress

Meddelande* (hela bokverket eller särskilda socknar)

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2016

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm