Intresseanmälan

Valkebo härad

 Intresseanmälan


Här kan du anmäla intresse för att köpa bokverket Södra Valkebo härads befolkning - från äldsta tid till en bra bit in på 1900-talet. De socknar som kommer att ingå är Gammalkil, Nykil och Ulrika.


Bokverket kommer att bli mycket omfattande omfångsmässigt, och tidigare har vi här gett möjlighet att förhandsbeställa bokverket för reducerat pris. Det rörde sig dock då om ett arbete som slutade kring år 1825, och nu har vi bestämt oss för att dra forskningen ytterligaren en bit fram i tiden till åtminstone mitten på 1900-talet i många fall. Det för dock med sig att formen för bokverket har börjat bli alltmer oklar då det blir ett mastodontprojekt. Därför har vi beslutat oss för att avvakta med förhandsbeställningar i nuläget. Det är dock mycket uppskattat om ni vill lämna en intresseanmälan, antingen för hela bokverket, eller för vissa delar.


Vår preliminära tanke är nu att publicera socknarnas befolkning uppdelade på flera volymer som sannolikt kommer att kunna köpas styckevis, men även som helhet. Person- och ortsregister över samtliga familjebiografier kommer sannolikt att utgöras av en separat volym.


Mycket är dock än så länge osäkert om utformningen av bokverket, och tidsplanen har successivt förskjutits, och kommer sannolikt att förskjutas ytterligare. Från att i mars 2013 ha haft förhoppningen att vara färdiga med arbetet under 2014, har vi nu efter att ha höjt ambitionsnivån ytterligare, svårt att se att arbetet kommer att vara färdigt förrän tidigast under 2019.


Grunden för arbetet är att sammanställa familjebiografier över alla inom området boende från äldsta tid till omkring åtminstone mitten av 1900-talet. I bildmaterialet hoppas vi att kunna ha med äldre kartor från området, porträtt (om vi kan få tillgång till sådana), och andra bilder som kan vara intressanta/relevanta. Personregister omfattande alla biograferade personer samt ortsregister kommer att sammanställas.


En intresseanmälan kan här göras och betyder endast att ni som gör denna kommer att kontaktas då formerna för bokverket blivit mer konkreta och närmar sig ett avslut.


De som redan förhandsbeställt verket kommer oavsett att erbjudas ett reducerat pris jämfört med senare inköpspris. Alla som lämnar intresseanmälan kommer också att få möjlighet att köpa bokverket eller de separata böckerna till reducerat pris.Senaste nytt - hur går arbetet?


6 februari 2018

Av naturliga skäl kommer det då och då in frågor om hur vårt arbete framskrider. Av olika orsaker går det långsammare än man skulle önska. På senare tid har det börjat närma sig ett slut på vårt projekt. Det betyder inte att det är färdigt, men vi har kommit långt i fråga om att följa personer och familjer, göra utdrag ur domböcker, skattelängder och t ex rullor. I bästa fall kan vi under året (2018) komma längre med att integrera alla uppgifter och bearbeta all data, för att förhoppningsvis kunna komma närmare en tryckning under 2019.


För den som inte har möjlighet eller lust att vänta så är ni välkomna att göra en prisförfrågan under Uppdragsforskning.
Vill ni göra en intresseanmälan så fyll i era kontaktuppgifter nedan:Namn* (* = krävs)

E-post*


Adress

Meddelande* (hela bokverket eller särskilda socknar)

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm