Startsida

Valkebo härad

Valkebo härads befolkning

Har du släkt i Valkebo härad i Östergötland? I någon av socknarna Gammalkil, Ledberg, Nykil, Rakered, Rappestad, Sjögestad, Ulrika eller Vikingstad?

 

Vi, Henrik Mosén och Bo Lindwall, arbetar med att sammanställa befolkningen i dessa socknar och vi avser att publicera familjesammanställningar över alla som varit bosatta i dessa socknar fram till omkring år 1900. 

 

Böckerna, kommer att likna det upplägg som vi använt oss av i "Östgötska bonderiksdagsmän" och Bosse använt i sin bok "Familjer och gårdar i Ulrika".

 

Biografierna kommer att omfatta bönderna på de olika gårdar och i de olika byar som finns i ovannämnda socknar, torpare på dessa gårdars och byars ägor, soldater och ryttare, officerare, präster och andra som varit bosatta i häradet. Tanken är också att böckerna ska illustreras med t ex bilder på gårdar, kartutdrag, ev porträtt mm, och fokus kommer inte enbart att ligga på den rent genealogiska framställningen utan även att ge ett fördjupat hembygdsperspektiv.

 

På de här sidorna kan man läsa lite mer om det vi arbetar med, men mest innehåller sidorna uppgifter om Valkebo härad, dess gårdar och byar, befattningshavare i gången tid mm.

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2016

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm