Domböcker

Valkebo härad

Valkebo härads domböcker

En viktig del av vårt arbete är att excerpera domböckerna för Valkebo härad. Vi har i nuläget excerperat relevanta delar av domböckerna för en stor del av 1600-talet och en bit in på 1700-talet. Samtliga mål har skrivits av i mer eller mindre moderniserad, och i vissa fall förkortad, form fram till år 1680.


Valkebo härads första ting som vi funnit bevarade protokoll ifrån i domboksarkiven är tinget 1596 den 25 juni. Detta ting, och ytterligare några ting från 1590-talet finns inskrivna i Hanekinds härads första bevarade dombok.


Tyvärr kan väl utan att överdriva sägas att handstilen inte är den allra mest lättlästa i dessa tidiga domböcker, som exemplet nedan visar. Det går att klura ut vad som står, men det tar rätt lång tid att i detalj bestämma vad som står. Gör gärna ett försök själv - klicka på bilderna för större bild!

Valkebo häradsting 1596 - klicka för större bild!

Det har dock inte att göra med tiden nödvändigtvis, hur svårtydd handstilen är, för bara något år senare så råkar det klämmas in ett ting som är förhållandevis lättläst, åtminstone själva "brödtexten". Ingressen är i samma svårtydda format som det föregående exemplet. Detta ting gick av stapeln år 1597 och första sidan visas nedan.

Valkebo härads1597 - klicka för större bild!ting

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm