Startsida

Valkebo härad

Valkebo härads befolkning

Har du släkt i Valkebo härad i Östergötland? I någon av socknarna Gammalkil, Ledberg, Nykil, Rakered, Rappestad, Sjögestad, Ulrika eller Vikingstad?

 

Vi, Bo Lindwall och Henrik Mosén, arbetar med att sammanställa befolkningen i dessa socknar. Vi har nu gjort en hel del arbete, och börjar så smått komma allt närmare färdiga sockenböcker. Eftersom häradet trots allt är stort kommer vi i en första omgång att begränsa oss till "Södra Valkebo härads befolkning", omfattande Gammalkils, Nykils och Ulrika socken i ett sammanhängande bokverk med tillhörande register omfattande hela bokverket.

 

Böckerna, kommer att likna det upplägg som vi använt oss av i "Östgötska bonderiksdagsmän" och Bosse använt i sin bok "Familjer och gårdar i Ulrika". Vi har valt att i denna första omgång också ta med den sistnämnda boken då den inte längre finns att få tag på, utom enstaka exemplar om man har tur att stöta på ett på antikvariat eller Bokbörsen. Det rör sig dock om en till viss del helt ny Ulrika-bok som kommer att vara uppdaterad, korrigerad och kompletterad och kommer att vara en integrerad del av det sammanhängande bokverket.

 

Biografierna kommer att omfatta bönderna på de olika gårdar och i de olika byar som finns i ovannämnda socknar, torpare på dessa gårdars och byars ägor, soldater och ryttare, officerare, präster och andra som varit bosatta i häradet. Tanken är också att böckerna ska illustreras med bilder i den mån vi kan få tillgång till dylika, t ex på gårdar, kartutdrag, ev porträtt mm, och fokus kommer inte enbart att ligga på den rent genealogiska framställningen utan tanken är att böckerna även ska ge ett fördjupat hembygdsperspektiv.

 

På de här sidorna kan man läsa lite mer om det vi arbetar med, men mest innehåller sidorna uppgifter om Valkebo härad, dess gårdar och byar, befattningshavare i gången tid mm.

Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2018

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm